7 สีช่วยชาวบ้าน

บริการส่งสิ่งของ ไม่มีวันหยุด กระตุ้นซื้อขายออนไลน์

7 สีช่วยชาวบ้าน - ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ทำให้การซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ยังคงได้รับความนิยมอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งไปรษณีย์ไทยเปิดให้บริการส่ง EMS ทุกวัน โดยไม่มีวันหยุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยทุกคน และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค

ซึ่งการให้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือ EMS นั้น ก็เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ที่ต้องการให้สิ่งของถึงมือผู้รับปลายทางแบบรวดเร็วทันใจ ซึ่งจะให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุด โดยสามารถใช้บริการฝากส่งสิ่งของได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ในจังหวัด ในห้างสรรพสินค้า หรือเคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ ซึ่งไปรษณีย์ไทยจะนำจ่ายสิ่งของถึงมือผู้รับปลายทางทุกวัน ทุกพื้นที่ทั่วไทย แบบไม่มีวันหยุดเช่นกัน

แถมพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ หรือผู้ประกอบธุรกิจ e-Commerce ยังสามารถใช้บริการในราคาพิเศษ เริ่มต้นกิโลกรัมละ 25 บาท ยิ่งส่งมาก ยิ่งราคาถูก ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนไทยทุกคน และให้ธุรกิจ e-Commerce เดินหน้าต่อไปได้ในสภาวะการณ์เช่นนี้