7 สีช่วยชาวบ้าน

ร้องศูนย์ดำรงธรรม ส่งเงินฌาปนกิจ 14 ปี สุดท้ายสูญเงิน จ.เชียงใหม่

7 สีช่วยชาวบ้าน - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพริก หมู่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ร้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดให้ตรวจสอบเงินฌาปนกิจที่ส่งมา 14 ปี หลังคณะกรรมการบอกไม่รู้เงินอยู่ที่ไหน

ตัวแทนสมาชิก บอกว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพริก ก่อตั้งเมื่อปี 2551 มีเงื่อนไขให้สมาชิกเข้าร่วมกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วย เพื่อเป็นหลักประกันกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินรายละ 100,000 บาท โดยให้ส่งเงินเข้ากลุ่มเดือนละ 250 บาท ช่วงแรกมีสมาชิกกว่า 100 คน แต่ปัจจุบันเหลือสมาชิก 50 คน ช่วงปลายปี 2564 ประธานกลุ่มเสียชีวิต คณะกรรมการกลุ่มฯ จึงแจ้งว่าดำเนินงานต่อไม่ได้ โดยจะคืนเงินฌาปนกิจให้ แต่จะคืนเฉพาะงวดสุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 250 บาทเท่านั้น อ้างไม่รู้รายละเอียดทั้งหมด คนที่รู้มีเพียงประธานกลุ่มที่เสียชีวิตไปแล้ว

ชาวบ้านจึงอยากให้ศูนย์ดำรงธรรมฯ ตรวจสอบว่าเงินฌาปนกิจที่ส่งมา14 ปี อยู่ที่ไหน และสมาชิกจะได้เงินคืนคนละเท่าไหร่ นอกจากนี้ยังมีที่สมาชิกหลายคนนำโฉนดที่ดินไปจำนอง เพื่อค้ำประกันการกู้เงินจากธนาคาร แต่พบว่าชื่อผู้รับจำนอง คือ ประธานกลุ่ม ไม่ใช่รับจำนองในนามของกลุ่ม จึงกลัวว่าจะเสียที่ดินไปด้วย

นายณรงค์ อุปพันธ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไชยสถาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลุ่มฯ แจ้งว่านำส่งเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแล้ว แต่จากการตรวจสอบกับธนาคาร พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพริก ไม่ได้จดทะเบียนกองทุนฌาปนกิจฯ กับธนาคารแต่อย่างใด

ด้านเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าจะทำเรื่องเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาสั่งการให้อำเภอสารภี ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านต่อไป