ห้องข่าวภาคเที่ยง

อย.-ป.ป.ส. หารือถอดกัญชาจากยาเสพติด

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด จะพิจารณาปลดล็อกกัญชาออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 วันนี้ ส่วนประชาชนที่จะปลูกที่บ้าน ขอให้รอก่อน ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดที่เกี่ยวข้องก่อน จึงจะเปิดให้จดแจ้งให้ใช้กัญชาในครัวเรือนได้ 

ประเด็นสำคัญในการประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดวันนี้ จะพิจารณาข้อเสนอของ อย. ในร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข ให้ถอดพืชกัญชา ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อให้กัญชา ไม่ใช่ยาเสพติดอีกต่อไป

เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง และได้ใช้ประโยชน์จากการใช้กัญชาได้ แต่เฉพาะสารสกัดจากกัญชาที่มีปริมาณสาร THC มากกว่า 0.2% ขึ้นไป ที่ยังถือเป็นยาเสพติด แต่ถ้าปริมาณสาร THC น้อยกว่า 0.2% ก็ใช้ได้ แต่ต้องมาจากการอนุญาตปลูกในประเทศเท่านั้น  

สำหรับการปลูกต้นกัญชาในบ้านตอนนี้ ขอให้รอก่อน เมื่อผ่านคณะกรรมการ ป.ป.ส.แล้ว ออกเป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุข จึงจะเปิดให้จดแจ้งให้ใช้กัญชาในครัวเรือนต่อไป