7HD ร้อนออนไลน์

พาณิชย์อยุธยา ตั้งโต๊ะแจกคูปองส่วนลด 35 บาท ขายหมูเนื้อแดง 150 บาท/กก.

วันนี้ (19 ม.ค. 65) นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัด นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงพื้นที่ตลาดเจ้าพรหม ต.หอรัตนไตย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมจุดบริการ “พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน” ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เนื่องด้วยปัจจุบันเนื้อหมูมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนและเป็นการแก้ปัญหาเนื้อหมูราคาแพงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงร่วมกับพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดจุดให้บริการจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคากิโลกรัมละ 150 บาท เพื่อเป็นมาตรการเสริมและเป็นทางเลือกให้กับประชาชนผู้บริโภค ในเบื้องต้นได้จัดจุดบริการไว้ 2 จุด ได้แก่ อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา ที่บริเวณตลาดเจ้าพรหม โดยมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ร้าน และที่อำเภอเสนา บริเวณตลาดบ้านแพน จำนวน 2 ร้าน ตั้งแต่เวลา 08.00-10.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2565โดยขั้นตอนกรซื้อหมู โครงการ "หมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน" ณ ตลาดเจ้าพรหม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยารายละเอียดดังนี้
1. ลงทะเบียนเพื่อรับคูปองส่วนลด โดยให้ประชาชนเตรียมเลขบัตรประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
2. รับคูปองส่วนลด 35 บาท (1 คน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 กิโลกรัม)
3. นำคูปองไปซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "หมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน"
รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ "หมูพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน"
1. ร้านเอ๋ หมูสด
2. ร้านสุรินทร์ หมูสด
3. ร้านนุ้น หมูสด
4. ร้านเจ๊แหวง หมูสด
5. ร้านแนน หมูสด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง