ข่าวภาคค่ำ

ประกาศ ไก่-เนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุม

ข่าวภาคค่ำ - กระทรวงพาณิชย์ ประกาศให้ไก่และเนื้อไก่ เป็นสินค้าควบคุม ผู้อยู่ในระบบต้องแจ้งปริมาณและต้นทุน ทุกเดือน และต้องได้รับอนุญาตก่อนจะปรับราคา ขณะที่ภาคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี รับผิดชอบปัญหาสินค้าราคาแพง

ที่ประชุมกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีมติกำหนดให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม ทำให้ผู้เลี้ยงไก่ที่มีปริมาณการเลี้ยงตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป และโรงชำแหละไก่ กำลังการผลิตกว่า 4,000 ตัวต่อวัน รวมทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ทั้งหมด 55 โรง ต้องแจ้งปริมาณสินค้า หรือสต็อก และต้นทุนราคาจำหน่ายทุกเดือน หากจะปรับราคาขาย ต้องขออนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อน ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงพาณิชย์ จะนำเสนอผลการประชุมดังกล่าว เพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี พร้อมย้ำห้ามผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าปรับขึ้นราคาในช่วงนี้ พร้อมคาดโทษผู้ฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ล่าสุดได้ลงโทษผู้ค้าไข่ไก่ ในตลาดสดประชานิเวศน์ 1 กรุงเทพมหานคร เนื่องจากตั้งราคาขายไข่ไก่ในราคาสูงกว่าร้านอื่นในตลาดเดียวกัน และยังสูงกว่าผู้ค้าในตลาดอื่นด้วย เช่น ไข่ไก่เบอร์ 0 ขายราคาฟองละ 4.80 บาท, ไข่ไก่เบอร์ 3 ขายฟองละ 4 บาท พร้อมสั่งการเจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ในตรวจสอบราคาสินค้า ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบประชาชน

กลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขราคาสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ที่ตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการแก้ไขการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีแสดงความรับผิดชอบการบริหารงานที่ผิดพลาด จนทำให้ประชาชนเดือดร้อน ด้วยการลาออก