เกาะกระแสออนไลน์

รวมสถาบันการเงินที่มีมาตรการรวมหนี้ รวมได้ทั้งในธนาคาร-ต่างธนาคาร มีธนาคารอะไรบ้างเช็กเลย

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการรวมหนี้ ซึ่งมีสถาบันการเงินบางแห่งสามารถร่วมมาตรการรวมหนี้ได้ ทั้งแบบในธนาคารและต่างธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่า แนวทางการรวมหนี้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น ขยายขอบเขตให้สามารถรวมหนี้ข้ามสถาบันการเงิน และหรือผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นได้จากเดิมที่สามารถรวมหนี้ได้เฉพาะหนี้ในสถาบันการเงินเดียวกัน

การรวมหนี้มี 3 รูปแบบหลัก
1.รวมหนี้ภายในสถาบันการเงินเดียวกัน
2.รวมหนี้ระหว่างสถาบันการเงิน โดยโอนหนี้บัตรจากธนาคารแห่งหนึ่งไปรวมกับหนี้บ้านของธนาคารอีกแห่งหนึ่ง หรือจะเป็นการโอนหนี้บ้านไปรวมกับหนี้บัตรก็ได้
3.และการโอนหนี้บ้านและหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นไปรวมกันที่สถาบันการเงินแห่งใหม่ที่ลูกหนี้ไม่เคยมีหนี้ด้วยมาก่อน

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้อัปเดตข้อมูลเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2655 ว่า มีธนาคารใดบ้าง ที่ยังสามารถเข้าร่วมมาตรการรวมหนี้ได้ โดยการเข้าร่วมมาตรการรวมหนี้ ลูกหนี้สามารถติดต่อสถาบันการเงินโดยตรงเพื่อสมัครเข้าร่วมมาตรการได้ที่

- ธนาคารกรุงเทพ  1333 , 0-2645-5555
- ธนาคารกรุงไทย  0 -2111-1111
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1572
- ธนาคารกสิกรไทย 0-2888-8888
- ธนาคารเกียรตินาคินภัทร 0-2165-5555
- ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 0-2626-7777
- ธนาคารทหารไทยธนชาต 1428
- ธนาคารทิสโก้  0-2080-6000, 0-2633-6000
- ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย 0-2203-6500,0-2697-5454
- ธนาคารไทยพาณิชย์ 0-2777-7777
- ธนาคารยูโอบี 0-2285-1555
- ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 0-2629-5588

61e8d229ebb3d7.17811483.jpg

61e8d22a114fb4.89918898.jpg

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อดูมาตรการ ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจากธนาคารแต่ละแห่งได้

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย