7HDร้อนออนไลน์

"หมอยง" ย้ำชัดวัคซีนป้องกันโควิด ฉีดกี่เข็มจึงจะพอ

"หมอยง" ย้ำชัดวัคซีนป้องกันโควิด ฉีดกี่เข็มจึงจะพอ
วันนี้ (20 ม.ค.65) ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ข้อคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีโควิด-19 วัคซีน จะฉีดวัคซีนกี่เข็มพอ โดยระบุว่าสอบถามกันมามาก ถึงจำนวนครั้งการฉีดวัคซีน บางคนถึงกับฉีดไปแล้ว 5 เข็มก็มี คือ 2 เข็มแรกเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ซิโนแวค กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยแอสตราเซนเนกา และได้จองวัคซีนชนิด mRNA ของโมเดอร์นาไว้อีก ก็เลยไปฉีดโมเดอร์นาอีก 2 เข็ม เนื่องจากมีการบอกต่อกันว่าผู้ที่ฉีดซิโนแวคมาแล้วไม่นับ เพราะมีการด้อยค่าไปแล้ว

ความจริงการให้วัคซีน เหมือนเติมน้ำให้เต็มขัน การจะเติมเต็มได้ ต้องมีการให้เบื้องต้น  2 เข็ม และกระตุ้นอีก 1 เข็ม ก็จะเต็ม การให้เข็ม 4-5 ถ้ารีบให้ น้ำเต็มขันแล้วถึงเติมไปก็ล้นทิ้งหมด ดังนั้นผู้ที่ได้มา 3 เข็มแล้วถือว่าเต็มแล้ว รอให้น้ำระเหยแห้งลดลงไปก่อน แล้วค่อยเติมใหม่ให้เต็ม การเติมเร็วในขณะที่น้ำยังเต็มหรือใกล้เต็ม ไม่เกิดประโยชน์ล้นทิ้ง มีแต่อาการข้างเคียงที่เกิดขึ้น

ดังนั้นการจะให้เข็ม 4 ก็ควรให้ห่างจากเข็มที่ 3 ไปประมาณ 3-6 เดือน โดยเฉพาะวัคซีนที่กระตุ้นได้มาก เติมน้ำได้มาก เช่น  mRNA  ก็ควรรอได้ถึง 6 เดือน ถึงแม้วัคซีนจะไม่มีโอเวอร์โดส แต่จะมีอาการไม่พึงประสงค์ที่เราไม่อยากได้ ไม่มีความจำเป็นที่ต้องฉีดมากเกินไป จะวัคซีนฟรี วัคซีนจอง หรือวัคซีนเสียเงินก็ไม่จำเป็น