เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : เปิดอุทาหรณ์ ครูโหมงานจนร่างกายพิการ

เจาะประเด็นข่าว 7HD - หลังประเทศไทย เคยติดอันดับ 7 ของโลก บ้างานจนสูญวันลาพักร้อน วันนี้เรามีอุทาหรณ์สอนใจ คุณครูของโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพฯ ทำงานหนักมาก คนใกล้ตัวก็เตือน สุดท้ายงานที่รักพ่นพิษ ต้องกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีก ติดตามกับคุณฐิตาภัสร์ ศิริธัญญะวงศ์