เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : คนไทยบ้างาน เสี่ยงได้โรคเป็นของแถม

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ยังอยู่กับเรื่องของคนวัยแรงงาน ปีนี้คนไทยบ้างานลดลงหรือยัง สวัสดิการและความยุติธรรมในที่ทำงาน มีเรื่องใดต้องรู้ ไม่เสี่ยงต่อทำผิดกฎหมาย ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง รู้ครบจบทุกประเด็นในข่าวนี้

ล่าสุดเมื่อตรวจสอบผลการลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักร้อนของคนไทย พบว่ามีสถิติดีขึ้น

แต่เมื่อตรวจสอบกับ กรมอนามัย และสำนักงานประกันสังคม มีข้อมูลตรงกันว่าใน 5 กลุ่มโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงาน ตั้งแต่ปี 2559-2563 หรือ 5 ปีที่ผ่านมา โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูก เป็นกลุ่มที่มีแรงงานป่วยมากที่สุด เมื่อเทียบกับกลุ่มโรคผิวหนัง โรคที่เกิดจากสารเคมี และโรคระบบทางเดินหายใจ

แต่ที่นำโด่งหนีไม่พ้นโรคออฟฟิศซินโดรม มีคนทำงานเจ็บป่วยมากที่สุด อีกทั้งยังมีรายงานภาวะความเครียด จนเสี่ยงว่าจะพัฒนาสู่โรคทางสุขภาพจิต เช่น โรคซึมเศร้า มีเพิ่มขึ้นจากอดีต แม้ช่วงปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันรัฐบาลจะมีมาตรการให้ Work From Home สกัดโควิด-19 อยู่เป็นระยะ ๆ ก็ตาม

คุณหมอยังแนะนำหลักการ 3 อ. 2 ส. คือ อ. ออกกำลังกาย, อ. อาหาร และ อ.อารมณ์ ส่วน 2 ส. คือ ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา

นอกจากเรื่องของโรคจากการทำงานที่เราต้องใส่ใจ ข้อปฏิบัติและกฎระเบียบตามกฎหมายแรงงานที่มีอยู่ราว 7 ฉบับ ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างต้องศึกษาให้ดี เพื่อลดข้อพิพาทและป้องกันการทำผิดกฎหมาย

ผู้อำนวยการกองนิติการ ฝากย้ำว่า เมื่อคำร้องของลูกจ้างได้รับการพิจารณาและมีการออกคำสั่งให้นายจ้างแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งนายจ้างสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน และหากไม่ใช้สิทธิ และฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างก็เสี่ยงมีโทษทางอาญาเพิ่มเข้ามาจากทางแพ่งได้ด้วย