7HDร้อนออนไลน์

เรียนออนไลน์ ทำให้เด็กอ้วนขึ้น กับความเสี่ยงยุคโควิด

ในสถานการณ์โควิด มาตรการล็อกดาวน์ ปิดโรงเรียน ให้เด็กเรียนออนไลน์อยู่บ้าน ส่งผลให้มีเด็กอ้วนขึ้นจำนวนมาก

ในส่วนของไทย กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในปี 2563 เด็กไทยอายุตั้งแต่ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเพิ่มสูงขึ้น โดยมีมากถึง 12.50% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สอดคล้องกับปรากฏการณ์ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ที่เด็กและวัยรุ่นเป็นโรคอ้วนมากขึ้นช่วงโควิดระบาด จากการศึกษาของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค สหรัฐฯ ในเด็กและวัยรุ่นอายุ 2-19 ปี 432,000 คน พบว่าก่อนการระบาดของโควิด เด็กที่มีน้ำหนักปกติ จะมีน้ำหนักเพิ่มเฉลี่ยปีละ 1.5 กิโลกรัม ขณะที่ในช่วงของการระบาดใหญ่ เด็กกลุ่มนี้มีน้ำหนักตัวเพิ่มเฉลี่ยที่ 2.4 กิโลกรัม และในเด็กที่เป็นโรคอ้วนขั้นรุนแรง น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากปีละ 4 กิโลกรัมเป็น 6.6 กิโลกรัมทีเดียว

ทั้งนี้ เนื่องจากการอยู่บ้าน เรียนออนไลน์ มีผลต่อพฤติกรรมเด็ก ทั้งการกิน การเล่น เด็กมีแนวโน้มกินอาหารไขมันสูง ขนม น้ำอัดลม อาหารที่ไม่มีประโยชน์มากขึ้น เคลื่อนไหวร่างกายน้อยลง ส่วนใหญ่เล่นเกม ดูโทรทัศน์ เมื่อหิวก็หาอะไรรับประทานได้ตลอดเวลา ขาดการออกกำลังกายและนอนดึก ซึ่งการนอนดึกทำให้เด็กหิวและกินมากขึ้น

ทั้งนี้ เด็กที่เป็นโรคอ้วน หากติดเชื้อโควิด เสี่ยงป่วยหนัก

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขระบุว่า โรคอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตในผู้ป่วยโควิดอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการมีไขมันในร่างกายมากเกินไป ทำให้การอักเสบในร่างกายสูง ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลง ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ โดยเฉพาะเชื้อไวรัสโควิด 19 ไม่ดี ติดเชื้อง่ายและรุนแรง

นอกจากนี้ผู้มีโรคอ้วน มักหน้าท้องใหญ่ เกิดการดันเบียดพื้นที่ปอด ผนังหน้าอกมักหนา ทำให้เวลาปอดทำงาน ขยายได้ไม่เต็มที่ หายใจได้สั้น อากาศไหลเวียนไปแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่เพียงพอ เกิดการติดเชื้อได้ง่าย ขณะเดียวกัน เมื่อมีการติดเชื้อโควิด-19 เข้าไป ยิ่งทำให้แลกเปลี่ยนออกซิเจนยากขึ้น ส่งผลให้ตัวโรครุนแรงขึ้น การตอบสนองของร่างกายต่อการฉีดวัคซีนจะน้อยกว่า เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ไม่ดีเท่าคนน้ำหนักตัวปกติ

สอดคล้องกับข้อมูลจาก ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์ ที่ระบุว่าผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่มีภาวะอ้วน เสี่ยงเสียชีวิตมากกว่าผู้ติดเชื้อน้ำหนักปกติ เพราะคนอ้วนเมื่อได้รับเชื้อโควิด เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกาย ซึ่งในคนอ้วน เซลล์ไขมันในร่างกาย มีตัวรับเชื้อโควิดมากกว่าในปอด หากเกิดการอักเสบเฉียบพลันจากโควิด มักรุนแรงกว่าคนปกติ

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข อ้างอิงการศึกษาชิ้นหนึ่ง ที่ใช้ข้อมูลประชากร 160 ประเทศ พบว่าประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่มีน้ำหนักเกินมากกว่า 50% ของประชากรทั้งหมด มีอัตราผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 สูงกว่าประเทศที่มีประชากรที่มีน้ำหนักเกินน้อยกว่า 50% ถึง 10 เท่า

ดังนั้น เด็กอ้วนจึงเสี่ยงโควิดมากกว่าเด็กน้ำหนักในเกณฑ์ปกติ

สอดคล้องกับที่ พญ.ปิยนันท์ โฆษิดาพันธุ์ กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนำว่า เด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่มีโรคอ้วนคือกลุ่มเสี่ยงจากการป่วยโควิดรุนแรง ซึ่งลักษณะประกอบด้วย

- ดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
- ในเด็กอายุ 12-13 ปี มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป
- ในเด็กอายุ 13-15 ปี มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป
- ในเด็กอายุ 15-18 ปี มีน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป
- เด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น

โดยเด็กกลุ่มนี้ควรได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในเด็ก

นอกจากนี้แต่ละครอบครัวควรให้เด็กรับประทานอาหารเช้า รับประทานผักและผลไม้ ออกกำลังกายหรือให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว

#เศรษฐศาสตร์ตลาด หวังว่า แต่ละครอบครัว เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว จะดูแลเด็กไม่ให้อ้วนเกินไป เพื่อสุขภาพของลูกหลานพวกเรา