ประเด็นเด็ด 7 สี

ลุยค้นห้องเย็น พบซุกเนื้อสุกรกว่า 2 แสน กก.

ประเด็นเด็ด 7 สี - หลังจากเมื่อวานนี้ (19 ม.ค.) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องเย็นในพื้นที่ตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันการกักตุนเนื้อสุกร โดยไปพบว่ามีเนื้อสุกรแช่แข็งมากกว่า 200,000 กิโลกรัม วันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้นำทีมเข้าประชุมกับตัวแทนของห้องเย็น พร้อมสั่งตรวจสอบเอกสารว่ามีการกักตุนหรือไม่

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อม นายสัตวแพทย์ณัฐชัย วรสุทธิ์ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ พาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบห้องเย็นรายใหญ่แห่งหนึ่ง ริมถนนสายสงขลา-ปัตตานี พื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หลังจากวานนี้ (19 ม.ค.) เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ พบเนื้อสุกรคงคลัง 201,650 กิโลกรัม จากทั้งหมดที่มีการนำเนื้อสุกรมาจากบริษัทรายใหญ่แห่งหนึ่ง ที่มีสาขาในจังหวัดพัทลุง เข้าไปเก็บรักษาไว้ที่ห้องเย็นแห่งนี้ จำนวน 211,361 กิโลกรัม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำเจ้าหน้าที่เข้าประชุมร่วมกับตัวแทนห้องเย็น โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปภายใน

หลังหารือนานกว่า 1 ชั่วโมง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเผยว่า ขณะนี้อายัดเนื้อสุกรแช่แข็ง 201,650 กิโลกรัม เพื่อตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางจากบริษัทผู้รับฝาก และเจ้าของเนื้อสุกรจากจังหวัดพัทลุง โดยเฉพาะเอกสารรับ-ส่งทั้งหมด ซึ่ง 3 เดือนที่ผ่านมา มีการนำเนื้อสุกรเข้ามาเป็นจำนวนมาก แต่นำออกไป 9,711 กิโลกรัมเท่านั้น​ จึงต้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ก่อนจะยืนยันได้ว่าเข้าข่ายการกักตุนหรือไม่ และหากมีความผิด ทั้ง 2 บริษัทต้องถูกดำเนินคดี

ด้านตัวแทนของห้องเย็นดังกล่าว เผยว่าบริษัทมีหน้าที่รับฝากเนื้อสุกรเท่านั้น และเจ้าของก็มีเอกสารครบถ้วนทุกอย่าง โดยเฉพาะใบขนถ่ายซากสัตว์ พร้อมใบขนย้าย ซึ่งยืนยันว่าการดำเนินการทุกอย่างถูกต้องตามกระบวนการ บริษัทจึงรับฝากสินค้าไว้

ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ พบว่าบริษัทเจ้าของเนื้อสุกรที่อยู่ในจังหวัดพัทลุง แจ้งข้อมูลให้พาณิชย์จังหวัดทราบเรื่องการครอบครองสุกร 40,000 กิโลกรัม ซึ่งไม่ตรงกับสินค้าที่อยู่ในคลังที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบ มากกว่า 201,650 กิโลกรัม

เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (20 ม.ค.) บริษัท เบทาโกร ออกหนังสือชี้แจงว่า การจัดเก็บรักษาเนื้อสุกรของบริษัท เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม พัทลุง และสาขาที่เป็นข่าว เป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางการปฏิบัติโดยปกติ ภายใต้มาตรฐานการจัดส่งสินค้า เพื่อการสำรองสินค้ารองรับการจัดส่ง 5-7 วัน

ทั้งนี้ ได้แจ้งข้อมูลปริมาณเนื้อสุกรที่เก็บในห้องเย็นทั้งหมดต่อกระทรวงพาณิชย์ได้รับทราบ ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคมที่ผ่านมา จำนวน 211,361 กิโลกรัม ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

โดยยืนยันว่า การจัดการสต็อกดังกล่าวเป็นการจัดการสินค้าคงคลังตามแนวทางปฏิบัติโดยปกติ ไม่ได้เป็นการกักเก็บสินค้าเป็นเวลานาน เพื่อเป้าหมายด้านราคาที่สูงขึ้นแต่อย่างใด