เช้านี้ที่หมอชิต

ปลูกถ่ายไตหมูในคน

เช้านี้ที่หมอชิต - ทีมศัลยแพทย์สหรัฐฯ ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายไตหมูให้กับมนุษย์ ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะนำไปสู่การแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะบริจาคได้ในที่สุด