สนามข่าว 7 สี

รายงานพิเศษ : ขยายผลตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

สนามข่าว 7 สี - สบส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขยายผลตรวจสอบคุณภาพสถานดูแลผู้สูงอายุ รวมไปถึงคัดกรองผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้องผ่านหลักสูตรการบริบาล ฝึกทั้งวิธีดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญต้องมีสภาพจิตใจ ที่พร้อมจะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุด้วย ติดตามจากรายงาน

สภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ ที่ได้รับการเปิดเผย หลังเจ้าหน้าที่บุกตรวจค้น โฮมแคร์ ย่านฉลองกรุง และหนองจอก สร้างความสลดหดหู่ใจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. กำลังขยายผลการตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศ กว่า 10,000 แห่ง ให้เปิดดำเนินการอย่างถูกต้อง 

โรงเรียนดิษฐ์ราการบริบาล สถานที่ที่ฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเปิดเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุด้วย สอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ให้เรียนรู้ทั้งจิตวิทยาการดูแลผู้สูงอายุ การปฐมพยาบาล กิจกรรมนันทนาการ อาหาร การทำความสะอาดร่างกาย และจัดสภาพแวดล้อม เน้นดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเป็นสำคัญ

หลักสูตรการบริบาลผู้สูงอายุ หรือผู้ช่วยพยาบาล ใช้เวลาเรียน 420 ชั่วโมง จะมีการวัดผล ประเมินผล เมื่อผ่านการประเมิน โรงเรียนจะออกประกาศนียบัตร รับรองเป็นวิชาชีพเฉพาะ

ไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ท่ามกลางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป จึงมีความต้องการคนมาเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายาย และสถานดูแลผู้สูงอายุที่ไว้ใจได้ สร้างความอุ่นใจในสวัสดิภาพและความปลอดภัย ตอบแทนพระคุณในบั้นปลายในชีวิตของผู้สูงอายุ

ข่าวอื่นในหมวด