เช้านี้ที่หมอชิต

พบปะการังยักษ์ ในตาฮิติ

เช้านี้ที่หมอชิต - ค้นพบแนวปะการังเก่าแก่ ซึ่งมีรูปทรงคล้ายกับดอกกุหลาบขนาดยักษ์ที่ซ้อนกันหลายดอก บริเวณชายฝั่งของเกาะตาฮิติ ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้

ปะการังนี้ถือเป็นหนึ่งในแนวปะการังขนาดใหญ่ที่สุดในระดับความลึกที่มากกว่าปกติ ซึ่งอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติ และไม่ถูกทำลายโดยกิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบัน