ห้องข่าวภาคเที่ยง

สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านทองย่านเยาวราช

ห้องข่าวภาคเที่ยง - สคบ.ลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านทองย่านเยาวราช สร้างความเชื่อมั่นช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยขอให้ผู้บริโภคเรียกดูฉลากทองคำทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อ

นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านค้าทองย่านเยาวราช ในการจัดทำฉลากของสินค้าประเภททองรูปพรรณให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเฝ้าระวังการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ค้า และผู้ผลิต เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีน เพื่อที่จะมีการซื้อทองคำเป็นของขวัญ มอบให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือตามธรรมเนียม

โดยฉลากทองคำจะเป็นข้อมูลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ซึ่งในฉลากจะประกอบด้วย ตราประทับของโรงงานแหล่งที่มา น้ำหนักทอง ราคาขาย ราคารับซื้อ ค่ากำเหน็จ ที่ต้องกำกับลงฉลากอย่างชัดเจน รวมถึงป้ายบอกประเภทสินค้าว่าเป็นสร้อย แหวน หรือกำไล

จากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าทอง 30 ร้าน ได้ดำเนินการจัดทำฉลากทองรูปพรรณถูกต้อง ครบถ้วน ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่แสดงฉลาก หรือ แสดงฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหกผู้บริโภคพบเห็นความไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน สคบ. 1166