ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข่าวบิดเบือน ใส่รองเท้าแตะขับรถ ผิดกฎหมาย

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับเรื่องการใส่รองเท้าแตะขับรถ เป็นการกระทำผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลบิดเบือน ติดตามใน ข่าว Fake Fake 

จากที่มีการแชร์ว่าการใส่รองเท้าแตะขับรถเป็นการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก นั้น ทางกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงว่า กฎหมายที่ห้ามใส่รองเท้าแตะขณะขับรถมีอยู่จริง แต่มีผลใช้บังคับเฉพาะคนขับรถบางกลุ่ม ประชาชนทั่วไปที่ขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ไม่มีกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการแต่งกายในการขับรถ แต่อย่างใด

สำหรับคนขับรถขนส่ง รถบรรทุก รถโดยสาร รถรับจ้างสาธารณะ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์รับจ้าง มีกฎหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องแต่งกายตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ และควรระมัดระวังในการขับรถ เพราะเคยมีเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรองเท้ามาแล้ว ซึ่งหากประมาทจะทำให้เกิดอันตรายทั้งต่อตนเอง และผู้อื่นได้

ดังนั้น ข้อมูลที่มีการโพสต์และแชร์ต่อในขณะนี้ จึงเป็นข้อมูลบิดเบือน ขอความร่วมมือประชาชน ไม่แชร์ ไม่ส่งต่อข่าวดังกล่าว เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น และสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณภาพจาก : Facebook ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย