เกาะกระแสออนไลน์

เปิดวิธีลงทะเบียนรับสิทธิใช้น้ำประปาฟรี! บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การประปาส่วนภูมิภาค

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน แต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิใช้น้ำประปาฟรี ทางการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิใช้น้ำประปาฟรียังสามารถทำได้

โดยผู้ถือบัตรแจ้งใช้สิทธินี้ได้ที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register

ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ

1.เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

2.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิที่สำนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register/ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนแจ้งใช้สิทธิ์ไว้กับ กปภ. แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

3.สำหรับค่าน้ำประปาที่ได้รับสิทธิ คือ ค่าน้ำประปาประจำเดือน ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤศจิกายน 2564 – ตุลาคม 2565) รวมระยะเวลา 12 เดือน

4.สนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อครัวเรือน ต่อเดือน และต้องเป็นตามจำนวนเงินที่ใช้จริง
- กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท
- หากมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปา

5.ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถชำระเงินค่าน้ำประปาที่สำนักงาน กปภ.สาขา หรือชำระเงินผ่านช่องทางรับชำระของ กปภ. ได้ตามปกติ

6.กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่องกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (ช่อง e-Money) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564

ลงทะเบียนรับลิทธิลดค่าน้ำประปา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำได้ดังนี้

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ การประปาส่วนภูมิภาค จากนั้นกดเข้าไปยังเมนู "ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

61ea42d71e5163.34950844.png


2.การประปาฯ จะแจ้งเงื่อนไขการใช้สิทธิ ให้ท่านอ่านรายละเอียดหากเข้าใจแล้วให้กด เครื่องหมายถูกที่ "ฉันยอมรับเงื่อนไขและเข้าร่วมกิจกรรม" แล้วกดยอมรับ

61ea42d74a66d9.79092911.png

3.การประปาฯจะให้กรอกข้อมูล ทั้งประวัติผู้ลงทะเบียนและบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อลงทะเบียน 

61ea42d7335414.13763076.png

ทั้งนี้ หากไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค ทั่วประเทศ

ขอบคุณข้อมูลจาก การประปาส่วนภูมิภาค