เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : ร้านขายยาคุณภาพ กับการเข้าถึงยาของประชาชน

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ปิดท้ายตีตรงจุด ชวนท่านผู้ชมไปดูกฎ กติกา คุ้มครองผู้บริโภค กำหนดร้านขายยาคุณภาพ ต้องเป็นอย่างไร ไปติดตาม

ตามหลักวิธีปฏิบัติทางเภสัชชุมชน หรือ จีพีพี ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2557 เปิดโอกาสร้านขายยาปรับตัวให้ได้มาตรฐาน ทั้งเรื่องของขนาดพื้นที่ อุณหภูมิที่ต้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส มีการจัดประเภทยาที่ชัดเจน มีมุมสำหรับการให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร ไปจนถึงมุมที่ลูกค้าเลือกซื้อเองได้ ซึ่งตามกฎที่ออกมาภายในปีนี้ ร้านขายยาต้องมีเภสัชกรประจำร้าน หลังจากมีการผ่อนผันมานาน 8 ปี

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่สุ่มซื้อยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ พบว่าร้านขายยาต่างก็ระมัดระวัง ไม่ขายให้

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่สอบถามความเห็นประชาชน เกี่ยวกับการตรวจสอบคุมเข้มร้านขายยา ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่มีข้อสังเกตเหมือนกันว่า เข้มมากเกินไป อาจกระทบการเข้าถึงยาของประชาชนได้เหมือนกัน

หลังมีกฎคุมเข้มว่าร้านขายยาต้องมีเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลา ก็ทำให้ปี 2561-2564 ร้านขายยามีปริมาณลดลงเรื่อย ๆ โดยคาดการณ์ว่าในปีนี้ ร้านขายยาขนาดเล็กจะปิดเพิ่มขึ้นอีก เพราะสู้ต้นทุนไม่ไหว และในอนาคตอาจมีเหลือแต่ร้านขายยาขนาดใหญ่ เนื่องจากต้นทุนแพงขึ้นจากการต้องจ้างเภสัชกรราว 30,000-50,000 บาทต่อเดือน โดยมีงานวิจัยของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในปี 2563 พบว่าร้านขายยาขนาดใหญ่ ขยายสาขา 20% ของทุกปี และร้านสะดวกซื้อแบ่งโซนจำหน่ายยา มีสาขาเพิ่ม 600-700 สาขาต่อปี