ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวันที่ 3

ที่ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วย รองเลขาธิการ กปร. และคณะ เชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 80 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง ประกอบด้วย กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 และหมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 3341 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ป้องกันรักษาชายแดนด้วยความทุ่มเทและเสียสละ เพื่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนและประเทศชาติ ยังความปลื้มปีติแก่เจ้าหน้าที่เป็นอย่างยิ่ง

ในตอนบ่าย เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบัญชาการและควบคุม บ้านร้องธาร อำเภอไชยปราการ เชิญถุงพระราชทาน จำนวน 80 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคง ประกอบด้วย กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 และหมวดมวลชนสัมพันธ์ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศด้วยความเข้มแข็งเสมอมา โอกาสนี้ รับฟังสรุปสถานการณ์ ด้านความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างร่มเงาและความชุ่มชื้น

ข่าวอื่นในหมวด