สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ประวิตร สั่งแก้ปัญหาน้ำระยะยาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - รองนายกรัฐมนตรี สั่งฟื้นฟูพื้นที่เวียงหนองหล่ม ในจังหวัดเชียงราย แก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง ในระยะยาว

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย ติดตามการบริหารจัดการน้ำภาคเหนือ และความก้าวหน้าการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่เวียงหนองหล่ม จากนั้นไปติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกหนองมโนราห์ และส่งมอบโครงการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค-บริโภค เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านท่าข้าวเปลือก ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน พร้อมทั้งมอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกันวางแผนและดำเนินการเพื่อให้จังหวัดเชียงรายมีความมั่นคงด้านน้ำ พัฒนาเวียงหนองหล่มให้สามารถเก็บกักน้ำได้เต็มศักยภาพในฤดูฝนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการพัฒนาด้านอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้

โดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เร่งจัดทำและศึกษาแผนพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองหล่ม ให้เสร็จ พร้อมตั้งกรอบวงเงินให้ครอบคลุมการพัฒนาตามแผนแม่บทฯ น้ำ 20 ปี รวมถึงสั่งการให้กรมชลประทาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งขออนุญาตใช้พื้นที่ของโครงการอ่างเก็บน้ำในจังหวัดเชียงราย เพื่อแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำให้แก่ประชาชน