รอบรั้วรอบโลก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ฉีดวัคซีนได้แค่ 0.2 %

องค์การยูนิเซฟ เปิดเผยว่า ขณะนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกสามารถฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ครบทั้ง 2 เข็ม ให้ประชาชนได้เพียง 0.2 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากรเท่านั้น ซึ่งเป็น 1 ในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำที่สุดในโลก เนื่องจากประชาชนไม่เชื่อมั่นในรัฐบาล กังวลผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพหากฉีดวัคซีน และกลัวได้รับข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับวัคซีน โดยประชาชนส่วนมากต่างบอกว่า พวกเขาไม่ป่วยจึงไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนใด ๆ นอกจากนี้ องค์การ "ยูนิเซฟ" ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ที่นี่ก็ยังมีอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดต่ำด้วยเช่นกัน