ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 22 ม.ค.65

ทั่วไทย มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ เกิดจากหลายปัจจัยที่มาปะทะกัน ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจากคลื่นกระแสลมตะวันตก พัดปกคลุมภาคอีสานตอนบน ลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมภาคเหนือและภาคกลาง ประกอบกับมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อน พัดปกคลุมทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลขึ้นมา ปกคลุมภาคอีสานตอนล่าง และภาคตะวันออก ส่งผลให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ประชาชนต้องระวังอันตราย ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกบางแห่ง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็น มีฝน 30% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาวถึงหนาวจัด 2-10 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็น มีฝน 40% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาว 10-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง เช้า ๆ อากาศเย็น มีฝน 30% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก เช้า ๆ อากาศเย็นเช่นกัน มีฝน 40% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ มีเมฆบางส่วน กับมีฝน 20% ของพื้นที่ ส่วนมากตกที่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล มีฝน 30% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส