รอบรั้วรอบโลก

ผู้เชี่ยวชาญเผยในปีนี้ โควิด-19 อาจไม่รุนแรงเท่าเดิม

ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริกาหลายคน ทั้งอดีตผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ในสมัยอดีตประธานาธิดี บารัค โอบามา นักระบาดวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานส่วนกลางต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข ออกมาเปิดเผยว่า ในปีนี้โรคโควิด-19 อาจไม่รุนแรงเท่ากับ 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีบทเรียนจากอดีตแล้วว่าต้องรับมือกับโรคอย่างไร โดยโรคดังกล่าวอาจจบลงได้ภายในปีนี้ หรืออาจไม่จบขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งขณะนี้สายพันธุ์โอมิครอน กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลก ขณะที่ในสหรัฐฯ บางรัฐก็พบผู้ติดเชื้อลดลง แต่อีก 26 รัฐก็พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงอย่างต่อเนื่อง

ด้านสิงคโปร์พบผู้เสียชีวิตคนแรกจากเชื้อโอมิครอน แล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา เป็นหญิงสูงอายุ 92 ปี ติดเชื้อจากคนในครอบครัว ซึ่งเธอเสียชีวิตหลังจากติดเชื้อเพียง 10 วัน และที่สำคัญไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่ทราบประวัติด้านสุขภาพ จึงทำให้แพทย์สรุปว่า โรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน คือสาเหตุการเสียชีวิต