ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เปิดอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรองรับและสนับสนุนปฎิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร เพรชบูรณ์ และ พิษณุโลก ช่วยเติมน้ำต้นทุนเข้าเขื่อนเก็บกักน้ำ 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และอ่างเก็บกักน้ำ 25 แห่ง เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการปฎิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือป้องกัน และแก้ปัญหาภัยแล้ง บรรเทาภัยพิบัติ ด้วยการปฎิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย เป็นการตอบสนองประชาชนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยงข้องอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเดิมมีเพียงศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่เพียงแห่งเดียว ทำให้ขาดความคล่องตัว ไม่สามารถให้บริการได้ทั่งถึงและทันเวลา เมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งและภัยพิบัติพร้อมกันหลายจังหวัด

ผลปฎิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 ตุลาคม 2564 มีการขึ้นบินปฎิบัติฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร และพื้นที่ลุ่มรับน้ำที่ประสบปัญหาภัยแล้ง รวม 153 วัน 417 เที่ยวบิน มีพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์ 28 ล้านไร่ ทำให้มีฝนตกในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน และอ่างเก็บน้ำ รวม 27 แห่ง สามารถเติมน้ำต้นทุน รวม 11.9 ล้านลูกบาศก์เมตร และภารกิจปฎิบัติการฝนหลวงยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บ มีการปฎิบัติการ 25 วัน 27 เที่ยวบิน ไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่เป้าหมาย 16 จังหวัด

ข่าวอื่นในหมวด