ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกร

ที่อาคารหอประชุมจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคในสุกร ในพื้นที่จังหวัดตาก จำนวน 100 ชุด ด้วยทรงห่วงใยในความเดือดร้อน จากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้รับผลกระทบ

สำหรับจังหวัดตาก มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร 3,642 คน มีสุกรกว่า 40,000 ตัว เกษตรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน  126 คน และมีการทำลายสุกรไปแล้ว 1,835 ตัว ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดตาก สามารถควบคุมโรคในสุกรได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันไม่พบการระบาดของโรคในสุกร

จากนั้น เดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เชิญสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น ได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง และอื่น ๆ มอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคในสุกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และสร้างขวัญกำลังใจ

จังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จำนวน 106 คน จากอำเภอเมือง อำเภอวังทอง อำเภอบางกระทุ่ม อำเภอบางระกำ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ โดยทางจังหวัดฯ ได้ทำลายซากสุกรไปแล้ว 3,295 ตัว การได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นล้นพ้น

ข่าวอื่นในหมวด