สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดฉีดวัคซีนเด็กเข็ม 3

สนามข่าวเสาร์-อาทิตย์ - ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือ เข็ม 3 ให้กับเด็กอายุ 12 ขวบ ถึง 18 ปี ที่เคยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มมาแล้ว 2 เข็ม จากศูนย์ฉีดอื่น โดยจุดนี้ เปิดให้วอล์กอินทุกวัน ตั้งแต่ 14.00-16.00 น.

วันแรกของการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้กับเด็กอายุ 12 ขวบ ถึง 18 ปี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่แออัด เด็ก ๆ สามารถวอล์กอินเข้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ทันที ตามคำยินยอมของผู้ปกครอง

โดยจุดนี้ จะให้บริการเด็กที่เคยได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มมาแล้ว 2 เข็ม จากศูนย์ฉีดอื่นอย่างน้อย 30 วัน พร้อมให้บริการทุกวัน วันละ 500 คน ตั้งแต่เวลา 14.00-16.00 น. เพื่อลดความแออัดในพื้นที่ ส่วนเด็กอายุ 5-11 ขวบ จะให้บริการเฉพาะกลุ่มที่อยู่นอกระบบการศึกษา หรือกลุ่ม Home School และกลุ่มตกหล่น แต่ต้องลงทะเบียนมาล่วงหน้า

ขณะที่ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ให้ข้อมูล การดูแลเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่มีอาการ หรือ มีอาการเพียงเล็กน้อย เข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation จำเป็นต้องมีพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง อยู่ดูแลเพื่อประเมินอาการ

ซึ่งอาการในเด็กแบ่งเป็น 2 แบบ โดยแบบที่ 1 มีอาการไม่มาก สามารถเฝ้าสังเกตอาการที่บ้านได้ คือ มีไข้ต่ำ มีน้ำมูก มีอาการไอเล็กน้อย ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ถ่ายเหลว ยังคงกินอาหารหรือนมได้ปกติ และไม่ซึม

ส่วนแบบที่ 2 อาการมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น คือ มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบเร็วกว่าปกติ ต้องใช้แรงในการหายใจ ปากเขียว ระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ ซึมลง ไม่ดื่มนม และไม่กินอาหาร กรณีนี้พ่อแม่ผู้ปกครองต้องติดต่อโรงพยาบาลทันที

ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่ดูแลเด็กติดเชื้อโควิด-19 ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อย ๆ ไม่นำมือมาสัมผัสบริเวณใบหน้าและร่างกาย และทำความสะอาดพื้นสัมผัสร่วมกัน ด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลงได้