ข่าวเด็ด 7 สี

รถโมไบล์พาณิชย์ นำสินค้าราคาถูกเจาะขายตามชุมชน

ข่าวเด็ด 7 สี - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโมบาย พาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน บริเวณชุมชนปิ่นเจริญ 2 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมากเข้ามาเลือกซื้อสินค้า ที่กำลังราคาพุ่งสูง เช่นไข่ไก่ ซื้อจากรถโมไบล์ พาณิชย์ฯได้ราคาแผงละ 80 บาท หรือฟองละ 2 บาท 60 สตางค์, น้ำมัน ขวดละ 48 บาท, สุกรเนื้อแดง กิโลกรัมละ 150 บาท,ข้าวหอมมะลิ ถุงละ 5 กิโลกรัม 120 บาท และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่น ๆ อีกหลายรายการ รวมแล้วลดสูงสุดถึง 86% ซึ่งระหว่างที่ประชาชนกำลังเดือดร้อน กระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างวางแผน กำหนดขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ เพื่อบรรเทาผลกระทบ ส่วนจุดจอดรถโมไบล์ ติดตามผ่านเว็บไซต ของกระทรวงพาณิชย์  www.moc.go.th หรือที่ www.พาณิชย์ลดราคา.com