เจาะประเด็นข่าว 7HD

ปศุสัตว์ จับ แหล่งกักตุนซากสุกร กว่า 7 หมื่น กิโลกรัม

เจาะประเด็นข่าว 7HD - กรมปศุสัตว์ ตรวจพบแหล่งกักตุนซากสุกร ในพื้นที่ขังหวัดนครปฐม เกือบ 70,000 กิโลกรัม

เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ตรวจพบแหล่งกักตุนซากสุกร 2 แห่งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม รวมกว่า 66,900 กิโลกรัม และยังพบลักษณะดังกล่าวในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร อีกกว่า 500 ตัน เจ้าหน้าที่ได้อายัดไว้ทั้งหมด ระหว่างนี้หากเจ้าของบริษัท ไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงแหล่งที่มาต่อเจ้าหน้าที่ได้ ถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ โทษจำคุก 2  ปี ปรับสูงสุด 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส การกระทำผิดผ่านสายด่วนกรมปศุสัตว์ 06-3335-6888 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงตรวจสอบเข้มในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ข่าวอื่นในหมวด