สนามข่าว 7 สี

คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจงบประมาณอาหารกลางวันนักเรียน จ.เพชรบูรณ์

สนามข่าว 7 สี - คอลัมน์หมายเลข 7 วันนี้ ขยายผลต่อจากเพจ หมาเฝ้าบ้าน เกี่ยวกับงบอาหารกลางวันของโรงเรียนที่จังหวัดเพชรบูรณ์