เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : เช็กธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ หลังกฎหมายบังคับใช้เกือบครบ 1 ปี

เจาะประเด็นข่าว 7HD - ตีตรงจุด ตรวจสอบหลังมีกฎหมายควบคุมธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งใกล้จะครบ 1 ปี วันที่ 27 มกราคมนี้ แต่ยังเกิดเหตุกับผู้สูงอายุที่ถูกนำไปไว้ในสถานที่ไม่เหมาะสม กระบวนการตรวจสอบย่อหย่อนตรงไหน มีอะไรเป็นอุปสรรคต้องเร่งแก้ไข ตรวจสอบรู้ครบ จบในข่าวนี้

จำนวนผู้สูงอายุที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี โดยล่าสุดมีอยู่กว่า 12 ล้านคน ในจำนวนนี้มีราวกว่า 600,000 คน ที่มีรายงานในระบบของกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่า เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงที่ต้องการคนดูแล นำไปสู่ช่องทางของกลุ่มผู้สนใจดำเนินกิจการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เนอร์สซิ่งโฮม, ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุ ขึ้นมาให้บริการ

แต่เมื่อตรวจสอบการเปิดให้บริการของกิจการดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งกำลังจะครบ 1 ปี ในวันที่ 27 มกราคมนี้ พบว่าปัจจุบันมีสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์แล้ว 363 แห่ง อีก 323 แห่ง อยู่ระหว่างพิจารณาและเร่งปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน

เมื่อจำนวนผู้สูงอายุยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สวนทางสัดส่วนเด็กเกิดใหม่ลงลด ทำให้พบว่าวัยทำงาน 100 คน ในปัจจุบันต้องดูแลผู้สูงอายุ 25-30 คน เพิ่มจากเดิมซึ่งอยู่ที่ 15 คน เกือบเท่าตัว และผลการศึกษาวิจัยด้านความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุ ซึ่งแบ่งผู้สูงอายุออกเป็นสีเขียว เหลือง และโดยเฉพาะกลุ่มสีแดง ที่อยู่คนเดียวจริง ๆ แบบไร้ญาติ น่าห่วงมากที่สุด เพราะอยู่ลำพัง ไม่มีคนดูแล และทำกิจกรรมพื้นฐานคือ การรับประทานอาหาร ใส่เสื้อผ้า อาบน้ำและเข้าห้องน้ำ ไม่ได้

ขณะที่ มาตรการรับมือผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น รัฐบาลและภาคประชาสังคม ยังคงเร่งผลักดันกลไกการดูแลเพิ่มเติม นอกจากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ของรัฐบาล เพื่อให้ผู้สูงอายุที่สูงวัยสามารถอยู่ในที่เดิม หรือ บ้านได้อย่างไม่เดียวดาย

อย่างไรก็ตาม อยากฝากประชาชน โดยเฉพาะผู้อยู่ในชุมชนเดียวกับผู้สูงอายุ ให้ร่วมกันเป็นหูเป็นตา หากพบเจอผู้สูงอายุ อยู่ลำพัง มีความลำบาก แจ้งได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม หมายเลข 1300 หรือพบสถานที่รับดูแลผู้สูงอายุ ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุไม่ดี ปล่อยปละละเลย ไม่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ผู้สูงอายุควรต้องใช้ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน สบส. 1426 เพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือคืนชีวิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุต่อไป