ข่าวภาคค่ำ

ฝนฟ้าอากาศ 24 ม.ค.65

ไทยตอนบน อากาศยังหนาวเย็น อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

ช่วงนี้มีลมตะวันตกในระดับบน พัดพาความหนาวเย็นจากเมียนมา เข้ามาปกคลุมตอนบนของไทย ประกอบกับมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อน ปกคลุมภาคเหนือ และอีสาน ทำให้แต่ละภาคมีอากาศหนาวเย็นลงเล็กน้อย

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศหนาวเย็น มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 12-19 องศาเซลเซียส ยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บางพื้นที่

ภาคอีสาน อากาศเเย็น มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 15-21 องศาเซลเซียส ยอดภูอากาศหนาว ต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-21 องศาเซลเซียส สูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็น มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส และมีฝนเล็กน้อย ตามแนวชายฝั่งทะเล

ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย ตอนเช้าอากาศเย็น มีฝน 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ส่วนมากจะตกที่ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ฝั่งอันดามัน มีฝนเล็กน้อย ทะเลทั้ง 2 ฝั่ง คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกบางตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส สูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส