รอบรั้วรอบโลก

หลายประเทศยังพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนหนักต่อเนื่อง

รัฐบาลของรัฐเซาเปาลู ของบราซิล ประกาศใช้มาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวดขึ้นอีก คือ บังคับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม และผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมขนาดใหญ่ทุกคนต้องแสดงใบรับรองการฉีดวัคซีน ซึ่งก่อนหน้านี้ ก็เป็นกฎบังคับใช้อยู่แล้ว แต่คนจำนวนมากไม่ปฏิบัติตาม จนทำให้มีผู้ติดเชื้อของรัฐเพิ่มคิดเป็น 1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้อทั้งประเทศ และผู้เสียชีวิตคิดเป็น 1 ใน 4 ของผู้เสียชีวิตทั้งประเทศด้วย นอกจากนี้ เตียงไอซียูในโรงพยาบาลต่าง ๆ ใน 4 รัฐ ยังเต็มไปแล้วมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่รัสเซีย พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกกว่า 63,000 คน ในจำนวนนี้กว่า 17,000 คน พบในกรุงมอสโก และในเร็ว ๆ นี้คาดว่า เชื้อโอมิครอน จะกลายเป็นสายพันธุ์หลักของประเทศแล้ว ขณะเดียวกัน ที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จำกัดการรับผู้ป่วยนอกแล้วด้วย

ส่วนที่ เกาหลีใต้ เชื้อกลายพันธ์ุโอมิครอน กลายเป็นสายพันธุ์หลักของประเทศแล้ว และพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 7,500 คน วันนี้ รัฐบาลได้จัดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง ตรวจโรคแบบ RT-PCR ที่จุดตรวจโรค ขณะที่กลุ่มเสี่ยงต่ำจะได้ตรวจโรคแบบรวดเร็วแทน

ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดพุ่งสูงกว่า 352.1 ล้านคน เสียชีวิตกว่า 5.6 ล้านคน