ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน อาทิ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงมือ น้ำยาฆ่าเชื้อ และปูนขาว จำนวน 250 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้แทนรับมอบฯ

จังหวัดกำแพงเพชร มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร โดยขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 3,963 คน มีจำนวนสุกรในพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 327,469 ตัว ในช่วงเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2564 พบการระบาดของโรค PRRS หรือ เพิร์ส ในพื้นที่ 9 อำเภอ มีเกษตรกรได้รับผลกระทบ จำนวน 225 คน และทำลายสุกรไปแล้วกว่า 3,700 ตัว โดยไม่พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร มีการเฝ้าระวังโรคดังกล่าวอย่างเข้มงวด

ข่าวอื่นในหมวด