ประเด็นเด็ด 7 สี

โควิด-19 ติดเชื้อใหม่ทรงตัว แต่พบผู้ป่วยเด็กเพิ่มต่อเนื่อง เร่งฉีดวัคซีน

ประเด็นเด็ด 7 สี - สถานการณ์โควิด-19 จากการระบาดระลอกใหม่เดือนมกราคมเริ่มทรงตัว โดยวันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มปรับมาตรการ ทั้งลดพื้นที่สีส้ม และให้ดื่มสุราในร้านอาหารภายใน 33 พื้นที่ จนถึง 23.00 น.

ผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้อยู่ที่ 7,139 คน ยังไม่รวมการติดเชื้อเข้าข่ายจากการตรวจ ATK จำนวน 2,629 คน โดย 10 อันดับ ติดเชื้อสูงสุดยังเป็นกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ภูเก็ต นนทบุรี ชลบุรี ปทุมธานี ขอนแก่น นครราชสีมา ลพบุรี และสมุทรสาคร

ขณะที่ผู้หายป่วยวันนี้เพิ่มขึ้นอีก 8,100 คน เหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ที่ 82,485 คน จำนวนนี้อาการหนัก 550 คน ใส่เครื่องช่วยหายใจ 114 คน ส่วนผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 13 คน

สำหรับการฉีดวัคซีนล่าสุดทะลุ 112 ล้านโดส เป็นเข็ม 3 กระตุ้นภูมิคุ้มกันแล้ว 12.2 ล้านคน หรือคิดเป็น 17.6%

สำหรับ ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้เด็กอายุ 12-18 ปี Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็ม 3 ได้แล้ว ให้ลงทะเบียน ณ จุดฉีด โดยเด็กต้องฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 มาแล้ว 30 วัน

ขณะที่ นายกรัฐมนตรี ห่วงกรณีพบเด็กติดโควิด-19 เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หลีกเลี่ยงการพาเด็กไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ลดโอกาสในการรับเชื้อ พร้อมแนะนำผู้ปกครองขอให้ฉีดวัคซีนให้ครบโดส เพื่อลดโอกาสนำเชื้อมาสู่เด็กเล็กด้วย

ทั้งนี้ยังแนะนำให้เด็กเข้ารับวัคซีน โดยวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็ก 5-11 ปี จะถึงประเทศไทยวันที่ 26 มกราคม 3 ล้านโดส จาก 10 ล้านโดส เริ่มให้บริการฉีดแห่งแรกที่โรงพยาบาลเด็กให้เด็กที่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง ก่อนกระจายไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อเริ่มฉีดให้กับเด็ก ๆ ในวันที่ 31 มกราคมนี้