ข่าวดึก 7HD

ครม. ไฟเขียว คนละครึ่ง เฟส 4 คนละ 1,200 บาท

ข่าวดึก 7HD - คณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 แล้ว เริ่ม 1 กุมภาพันธ์นี้ แต่รอบนี้วงเงินลดลงจาก 1,500 บาท เหลือ 1,200 บาทต่อคน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาค่าครองชีพประชาชน ใน 3 โครงการคือ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และ โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 โดยโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จะมีวงเงินค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า ร้านค้า หรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง คนละ 200 บาทต่อเดือน รวมทั้งสิ้นได้รับการเยียวยา 600 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565 ซึ่งหากมีวงเงินคงเหลือในเดือนใด จะไม่มีการสะสมไปในเดือนถัดไปได้

ส่วนโครงการ "คนละครึ่ง เฟส 4" รอบนี้ จะได้รับวงเงิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งรัฐบาลได้พิจารณาปรับช่วงเวลาเริ่มต้นของโครงการให้เร็วขึ้นเป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ และสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 เมษายน 2565 ซึ่งจะมีประชาชนผู้ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการจำนวนไม่เกิน 29 ล้านคน โดยผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 เดิม จะต้องยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการในเฟส 4 ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้ ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งก่อนหน้านี้ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป

กำหนดให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม
ที่ประชุม ครม. ยังมีมติกำหนดให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายการ ทำให้ขณะนี้มีสินค้าที่อยู่ในการควบคุมราคาและการผลิต รวมทั้งสิ้น 56 รายการ ซึ่งเกษตรกรและผู้ประกอบการ ผู้เลี้ยงและจำหน่ายไก่ และฟาร์มที่มีไก่ตั้งแต่ 100,000 ตัวขึ้นไป รวมถึงโรงชำแหละไก่ที่มีกำลังการผลิต 4000 ตัวต่อวัน จะต้องรายงานการเลี้ยงและต้นทุนราคาการผลิต ทุกเดือน เพื่อกำกับราคาสินค้าและจำนวนการผลิต

สำรวจโกดังแช่แข็ง ป้องกันกักตุนสุกร จ.เชียงใหม่
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้าหน้าที่ลงตรวจตลาดเมืองใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตรวจเยี่ยม โครงการหมูพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน โดยพบว่า มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ จำหน่ายหมู ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท ไปจนถึง 150 บาท จากปกติที่ราคาหมูอยู่ที่กิโลกรัมละ 200 กว่าบาท จากนั้น ได้เข้าตรวจโกดังแช่แข็งหมู รอการส่งจำหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันปัญหาการกักตุนหมู ในช่วงที่หมูมีราคาแพง โดยเชื่อว่า ในช่วง 4 - 5 เดือนข้างหน้า จะมีหมูเข้าสู่ตลาดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ราคาหมูปรับลดลง