เช้านี้ที่หมอชิต

ครม.อนุมัติหลายโครงการ ช่วยเหลือประชาชน

เช้านี้ที่หมอชิต - เมื่อวานนี้ ครม. อนุมัติหลายโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวด้วย

เริ่มที่ด้วย ครม.อนุมัติงบประมาณ 34,800 ล้านบาท ดำเนินโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 จำนวน 29 ล้านสิทธิ ครั้งนี้รัฐบาลจะสนับสนุนเงินให้ คนละ 1,200 บาท มีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2565 สำหรับการลงทะเบียน คนที่มีสิทธิอยู่แล้วกว่า 27 ล้านสิทธิ สามารถเข้าไปยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป และสามารถใช้สิทธิได้ทันที

ส่วนอีกล้านกว่าสิทธิที่เพิ่มมานั้น สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ และเริ่มใช้จ่ายได้วันที่ 17 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป ผ่านบริการและร้านค้าต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

ขณะเดียวกันยังอนุมัติเงินอีก 9,000 ล้านบาท สำหรับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เฟส 4 ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกรกฎาคม 2565 ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรม/ที่พัก คนละไม่เกิน 10 ห้อง จำนวนเงินไม่เกิน 3,000 บาท หรือไม่เกิน 40% ต่อห้อง ต่อคืน รวมทั้งหมด 2 ล้านสิทธิ

พร้อมปรับลดสิทธิค่าโดยสารเครื่องบินลงเหลือ 600,000 สิทธิ จากเดิม 2 ล้านสิทธิ เนื่องจากการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา ผู้ร่วมโครงการไม่ได้ใช้สิทธิเต็มสิทธิที่ให้อยู่แล้ว

พร้อมทั้งยังเห็นชอบให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" โดยปรับลดจำนวนสิทธิโครงการลงเหลือ 200,000 สิทธิ และงบประมาณโครงการลดลงเหลือ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เอื้อให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบเป็นหมู่คณะ และขยายเวลาโครงการไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้

นอกจากนี้ เห็นชอบให้เพิ่มกำลังซื้อแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน ให้สามารถซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า ร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 ในจำนวนเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ รวมทั้งสิ้น 600 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

และสุดท้าย ครม. เห็นชอบให้ยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ที่ได้รับเงินเยียวยาจาก 12 โครงการช่วยเหลือของรัฐ เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน, โครงการคนละครึ่ง, โครงการเราชนะ, โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้, โครงการ ม33 เรารักกัน, โครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย