เกาะกระแสออนไลน์

เช็กวิธีตรวจสอบ กลุ่มพิเศษ กลุ่มเปราะบาง รับช่วยเหลือ 600 บาท โอนเข้าบัตรประชาชน

สืบเนื่องจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ "บัตรคนจน" ระยะที่ 4  กรอบวงเงิน 8,070.724 ล้านบาท และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบาง ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.981 ล้านบาท

โดยเป็นการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2565 รวมจำนวนไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ตลอดระยะเวลาโครงการ

สำหรับกลุ่มพิเศษ หรือกลุ่มเปราะบางนั้น คือที่เคยได้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการ เราชนะ เมื่อปี 2564 เงินจะโอนเข้าบัตรประชาชนเดือน ก.พ. 200 บาท มี.ค. 200 บาท และเดือน  เม.ย. 200 บาท สามารถนำบัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้า หรือไปสแกนซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือร้านค้าคนละครึ่งได้ทั่วประเทศ

วิธีตรวจสอบว่าได้รับสิทธิหรือไม่

สามารถนำ บัตรประชาชน ของท่านไปสแกนตรวจสอบกับร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือร้านค้าคนละครึ่งได้เมื่อถึงวันกำหนดโอน 

ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์