เกาะกระแสออนไลน์

สายเที่ยวเฮ! เราเที่ยวด้วยกัน เฟส4 เคาะช่วยค่าที่พัก 40%-ตั๋วเครื่องบิน เช็กเงื่อนไขที่นี่

สายเที่ยวเฮ! ครม.เห็นชอบ "เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" อนุมัติงบ 9,000 ล้าน ช่วยจ่ายค่าที่พัก-ตั๋วเครื่องบิน เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ ก.พ.-ก.ค. 65 เช็กเงื่อนไขมีอะไรบ้าง?

วานนี้ (24 ม.ค.65) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลายโครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวด้วยการเดินหน้าต่อโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" เฟส 4 อนุมัติเงินอีก 9,000 ล้านบาท ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกรกฎาคม 2565 ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนค่าโรงแรม/ที่พัก คนละไม่เกิน 10 ห้อง จำนวนเงินไม่เกิน 3,000 บาท หรือไม่เกิน 40% ต่อห้อง ต่อคืน รวมทั้งหมด 2 ล้านสิทธิ

พร้อมปรับลดสิทธิค่าโดยสารเครื่องบินลงเหลือ 600,000 สิทธิ จากเดิม 2 ล้านสิทธิ เนื่องจากการดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมา ผู้ร่วมโครงการไม่ได้ใช้สิทธิเต็มสิทธิที่ให้อยู่แล้ว

พร้อมทั้งยังเห็นชอบให้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ "ทัวร์เที่ยวไทย" โดยปรับลดจำนวนสิทธิโครงการลงเหลือ 200,000 สิทธิ และงบประมาณโครงการลดลงเหลือ 1,000 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เอื้อให้มีการเดินทางท่องเที่ยวในรูปแบบเป็นหมู่คณะ และขยายเวลาโครงการไปจนถึงเดือนพฤษภาคมนี้