ห้องข่าวภาคเที่ยง

คปภ.ย้ำให้ความสำคัญทำประกันภัยภาคบังคับ

ห้องข่าวภาคเที่ยง - ด้านคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ย้ำรถทุกคัน ต้องทำประกันประกันภัยภาคบังคับ หรือประกันภัย พ.ร.บ.ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร รวมถึงคนเดินเท้า หากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ จะได้รับการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง เช่น กรณีบาดเจ็บคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาท กรณีเสียชีวิตคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท ซึ่งน่าเป็นห่วง เนื่องจากปัจจุบันยังมีผู้ประสบภัยจากรถเป็นจำนวนมากได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิจากการประกันภัยดังกล่าวได้

ส่วนกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิกไบก์เฉี่ยวชนแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจักษุวิทยาเสียชีวิต พบว่ารถจักรยานยนต์คันดังกล่าว ขาดต่อประกันภัยตามกฎหมาย เบื้องต้น คปภ. ได้เร่งให้ความช่วยเหลือผ่านกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย เป็นเงิน 35,000 บาท โดยกองทุนทดแทนฯ จะสามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันที หากหลักฐานครบถ้วน โดย คปภ. จะเร่งรัดตรวจสอบการทำประกันของผู้เสียชีวิต และประกันภัยประเภทอื่น ๆ เพื่อดูแลความคุ้มครองต่อไป