ห้องข่าวภาคเที่ยง

ข่าว Fake Fake : ข่าวปลอม ประกันโควิด-19 เชื้อลงปอดถึงจ่าย

ห้องข่าวภาคเที่ยง - มีข้อมูลประเด็นเรื่อง ประกันโควิด-19 ทั้งหมดจะจ่ายเงินค่ารักษา ค่าชดเชยรายได้ ให้เฉพาะผู้ที่ติดเชื้อลงปอดเท่านั้น เริ่มบังคับใช้ 4 ม.ค.65 เท็จจริงอย่างไรไปติดตามใน FAKE FAKE

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีที่มีการแชร์ข้อมูลโดยระบุว่าประกันโควิด-19 ทั้งหมดจะจ่ายเงินค่ารักษา ค่าชดเชยขาดรายได้ ให้เฉพาะผู้ที่ติดเชื้อลงปอดเท่านั้น จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 ม.ค.65 ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่มีข้อเท็จจริงตามที่กล่าวอ้าง สำหรับความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 ที่ให้ความคุ้มครอง กรณี เจอ-จ่าย-จบ จะจ่ายค่าสินไหมทดแทน เมื่อผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ และมีผลการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 และในเงื่อนไขไม่มีการกำหนดระดับของ การติดเชื้อ เพียงแต่ต้องมีการระบุโรคดังกล่าวตามหลักฐานที่บริษัทกำหนดไว้จึงจะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.oic.or.th หรือโทรสายด่วนประกันภัย 1186