7HD ร้อนออนไลน์

อนุทิน เร่งเสนอร่างกฎหมายถอดกัญชา กัญชง จากชื่อยาเสพติดให้โทษ เข้าสู่ที่ประชุมสภาฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้เร็วที่สุด

วันนี้ (25 ม.ค.65) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้ประชุมกัน หลังคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด โดยเห็นชอบ ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 พ.ศ. … เพื่อพิจารณาถอดกัญชาและกัญชง ออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถ นำไปใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเพิ่มการเข้าถึงให้มีการนำมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด ตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดประชุม และเห็นชอบร่างดังกล่าวนี้แล้ว เมื่อ 20 มกราคม 2565  

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น ว่าที่ประชุมเห็นของร่างกฎกระทรวงตามที่เสนอมา และจะนำร่างฯ ดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้บรรจุในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา และให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และตามสัญญาที่พรรคภูมิใจไทยให้ไว้กับประชาชน   

โดยเหตุผลหลักของ พ.ร.บ.ยาเสพติด เพื่อให้นำกัญชาและกัญชงไปใช้สำหรับทางการแพทย์ หากประชาชนจะปลูก ก็ต้องปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย ด้านสุขภาพเท่านั้น และทางเลือกในการรักษา   และเพื่อให้กฎหมายดังกล่าวบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯ และประกาศให้มีบังคับใช้เพื่อให้ประชาชน สามารถปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชาและกัญชงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังกฎหมายประกาศใช้ใน 120 วัน 

แต่การปลูกกัญชาของประชาชน จะต้องมีการจดแจ้งขออนุญาต ซึ่งไม่จำกัดจำนวนในการปลูก แต่ในขณะนี้ขอให้ชะลอการปลูกเพื่อรอกฎหมายนี้ก่อน เพราะกฎหมายฉบับเดิมห้ามปลูกเพราะยังถือว่าเป็นสารเสพติดอยู่ อีกทั้งจะไม่เกิดปัญหาการตีความเหมือนที่ผ่านมา ประชาชนที่ปลูกก่อนหน้านี้ถือว่ามีความผิด แต่ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชน อย่านำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย ขอให้ใช้ประโยชน์จากกัญชา อย่างโทษของกัญชา  ซึ่งก็จะได้แจ้งให้สถานทูตประจำประเทศต่างๆ แจ้งประเทศนั้น ว่าเราได้นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์แล้ว

“รอมาขนาดนี้แล้ว เราก็ทำจนสำเร็จแล้ว ทำให้เป็นไปตามขั้นตอนไม่ให้เกิดปัญหาการตีความ และอยากจะขอความร่วมมือ เราปลดมาขนาดนี้ อยากขอให้รอนิดหนึ่ง ทำตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เป็นไปตามข้อสังการของนายกรัฐมนตรี ให้เร่งการนำพืชกัญชา กัญชงมาให้ให้เกิดประโยชน์ให้สำเร็จ ขอบคุณประชาชนและขอความร่วมมือ เพราะวันนี้เราได้ปลดกัญชาให้ท่านแล้ว ขอให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์กับสุขภาพให้มากที่สุด อย่าไปใช้ในทางที่เกิดโทษทางร่างกายและต่อตนเอง” นายอนุทินกล่าว และย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยได้ทำตามสัญญาที่ผลักดันในเรืองนี้