7HDร้อนออนไลน์

ตำรวจ ปทส. ร่วมกับกรมป่าไม้ ตรวจสอบบ่อขยะทั่วประเทศ พบทำผิดเงื่อนไขทำลายสิ่งแวดล้อม แถมมีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนอีกเพียบ

ตามที่ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้มอบนโยบายแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยงานในสังกัดนั้น พล.ต.ต. มานะ กลีบสัตบุศย์ ผบก.ปทส. จึงได้สั่งการให้ พ.ต.อ.อริยพล สินสอน รอง ผบก.ปทส. และ พ.ต.อ.อรุณ วัชรศรีสุกัญยา รอง ผบก.ปทส. ซึ่งรับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม และสืบสวน ทำการสืบสวนเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อม

จากนั้นได้เรียกประชุมสั่งการมอบนโยบาย ผกก.1 – 6 บก.ปทส. เรื่องปัญหาบ่อขยะที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะแหล่งหรือสถานที่ที่ลักลอบนำขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย สารเคมี กากอุตสาหกรรม ขยะโรงงานขยะอิเล็กทรอนิกส์ น้ำเสีย ที่นำมาทิ้ง ฝัง กลบหรือกำจัด โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เกิดความเสียหายกับสิ่งแวดล้อมโดยรวม ก่อให้เกิด กลิ่นเหม็น น้ำเน่าเสีย เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรคเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

61efd5e3081986.68133740.jpg

ต่อมาในวันที่ 24 ม.ค. 65 จึงออกตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะทั่วประเทศ พบมีบ่อขยะจำนวนหลายแห่งที่ยังคงสถานะการกำจัดขยะโดยไม่ถูกต้องอยู่ ส่วนหนึ่งก่อความเดือดร้อนจากการนำเศษขยะมูลฝอย เศษพลาสติก เศษไม้ เศษหิน และวัสดุก่อสร้าง มาทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือบางส่วนนำไปทิ้งในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และการขนส่งขยะมูลฝอยยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียง ทั้งมลภาวะด้านฝุ่นจากรถบรรทุกที่ขับเข้าออกพื้นที่ การเผาทำลายขยะก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 และมลพิษทางอากาศ ขยะที่ส่งกลิ่นเหม็น และน้ำเน่าเสียจากขยะที่รั่วซึมมายังบริเวณใกล้เคียง และแปลงสภาพเป็นที่ทิ้งขยะโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น มีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องมีความผิดความผิดตามกฎหมาย เช่น พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ, พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ, พ.ร.บ.รักษาความสะอาด, พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ พ.ร.บ.สาธารณะสุข ฯลฯ ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกและโทษปรับ

ขณะที่ พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ ผกก.4 บก.ปทส. นำกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบบ่อขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่จาง ต.แม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง หลังได้รับแจ้งว่าไม่มีการบริหารจัดการ ตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม โดยขณะตรวจสอบพบรถขยะเทศบาลแห่งหนึ่งนำขยะมาทิ้ง จึงให้ยุติการทิ้งขยะ และแจ้งเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เอกสารการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และการขออนุญาตการจัดการด้านขยะและสิ่งแวดล้อมมาแสดง

61efd5e3267951.78349033.jpg

เบื้องต้นพบว่ามีการขออนุญาตให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 88 ไร่ และ ใช้พื้นที่ตามที่ขออนุญาตจริง แต่การบริหารจัดการขยะไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม และการจัดการที่ดีตามขั้นตอน มีการขุดหลุมขยะเพื่อฝังกลบ แต่กลับมีการเผาขยะ ไม่มีการติดตั้งป้าย และไม่มีรั้วกั้นพื้นที่ จึงแจ้งข้อกล่าวหาการทำผิดเงื่อนไขประกาศของกรมป่าไม้ เพื่อดำเนินคดีกับเทศบาล ซึ่งนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ทะ ดำเนินการต่อไป

สำหรับผลปฏิบัติการทั่วประเทศ ประกอบด้วย พื้นที่ กทม. จำนวน 85 ราย ผู้ต้องหา 94 คน ภาคกลาง จำนวน 10 ราย  ผู้ต้องหา 10 คน ภาคเหนือ จำนวน 14 ราย ผู้ต้องหา 15 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 26 ราย ผู้ต้องหา 26 คน ภาคตะวันออก จำนวน 3 ราย ผู้ต้องหา 3 คน และภาคใต้ จำนวน 36 ราย ผู้ต้องหา 37 คน

61efd5e342e4b2.23639293.jpg

ส่วนข้อกล่าวหา ประกอบด้วย 1.เป็นผู้ดำเนินกิจการรับทำการ เก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยโดยทำเป็นธุรกิจหรือได้รับประโยชน์ตอนแทนด้วยการคิดค่าบริการ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.3535, 2. ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยไม่ได้รับอนุญาต มาตรา 33 พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ประกอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2561 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3.ไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 หมวดที่ 7 ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, 4.ทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือขยะมูลฝอยลงบนที่สาธารณะ ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560

5.ดำเนินการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีเนื้อที่ของเนินดินเกิน 1,600 ตร.ม. โดยไม่แจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 (ประกาศกรุงเทพมหานคร), 6.ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุก กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือน้ำมัน และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหล ลงบนถนน ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 และ 7.ผู้ได้รับอนุญาต หรือ หนังสืออนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน หรือ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 ลงวันที่ 24 พ.ค.2559

61efd5e3c93c72.58547704.jpg

พล.ต.ต.มานะ เผยว่า วันนี้ถือเป็นการเริ่มเปิดปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาบ่อขยะซึ่งทาง บก.ปทส. จะเข้าตรวจสอบบ่อขยะ ทั่วประเทศ ทั้งทางด้านการป้องกันและปราบปรามจับกุม อย่างต่อเนื่อง และได้สั่งการให้ กก.1 – 6 บก.ปทส. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน

ขณะเดียวกันการจัดการขยะ ถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย ขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ทวีความรุนแรงถึงขั้นวิกฤต ทำให้เกิดปัญหามลพิษและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปทั่วประเทศ ซึ่งการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทน ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการให้ถูกต้อง อีกทั้งจากสถานการณ์โรคระบาด ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จึงต้องจัดการให้เป็นระบบ อันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งของผู้ที่มีหน้าที่โดยตรง และทุกๆคนที่จะต้องร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้ บก.ปทส. เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการขยะ รวมถึงการป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าที่มีการลักลอบนำขยะไปทิ้งโดยผิดกฎหมาย จึงทำการสืบสวนและตรวจสอบในระบบของกรมควบคุมมลพิษ พบมีหลายสถานที่ที่มีการกำจัดขยะไม่ถูกต้อง ตั้งแต่ปี 2563

61efd5e41d5d86.01926079.jpg

61efd5e35952e6.57234266.jpg