ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 09.47 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปยังพื้นที่ฝึก กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 72 ประจําปีการศึกษา 2564 จำนวน 79 นาย ในวิชาการปฏิบัติทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่ ซึ่งเริ่มการฝึกตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อปรับพื้นฐานให้นักเรียนนายร้อยมีความรู้ความสามารถทางด้านการทหาร ทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วย รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะผู้นำ ความแข็งแกร่งให้คุ้นเคยกับภูมิประเทศ อดทนต่อความยากลำบากให้สมกับที่จะเป็นผู้นำหน่วยทหารในอนาคต

โดยวันนี้ ทำการฝึกระดับหมู่ปืนเล็กทางยุทธวิธี ในการรบตามแบบ และการรบนอกแบบ ซึ่งการฝึกยุทธวิธีรบตามแบบ จะทำการฝึกเรื่องการพิจารณาเลือกใช้รูปขบวนการเคลื่อนที่ อาศัยการวิเคราะห์ภารกิจ และพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้เข้าใจหน้าที่การลาดตระเวนของผู้บังคับหมู่ปืนเล็ก, ฝึกขั้นตอนการปฏิบัติ และรายละเอียดสำคัญในระดับหมู่ปืนเล็ก ในภารกิจการเข้าตี และการตั้งรับ เช่น การตะลุมบอน การเลือกที่มั่นตั้งรับ และทำแผ่นจดระยะ, ฝึกความชำนาญการยิงปืนทางยุทธวิธี แก้ไขเหตุติดขัด และปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำในการดำเนินกลยุทธ์ระดับหมู่ปืนเล็ก

ส่วนการฝึกยุทธวิธีรบนอกแบบ จะทำการฝึกเรื่องการซุ่มโจมตี เทคนิคการเคลื่อนที่ในสิ่งปลูกสร้าง การลาดตระเวนหาข่าว เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ จะทำให้นักเรียนนายร้อยเข้าใจในการควบคุมหน่วยระดับหมู่ปืนเล็ก เพิ่มขีดความสามารถในการสั่งการ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเป็นผู้บังคับหน่วยที่ดีในอนาคตต่อไป

เวลา 14.55 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ไตเทียมโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ สาขามีนบุรี ทรงเปิดอาคาร "เทียนฟ้าประชาการุณย์" ซึ่งโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ก่อสร้างขึ้นเป็นห้องสำหรับผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 56 เตียง และห้องตรวจโรค 1 ห้อง เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต ให้ได้รับบริการที่ดีและปลอดภัย ในราคาประหยัด ส่วนผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ด้วยมีระบบฟอกเลือดของศูนย์ไตเทียมที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องไตเทียมพร้อมเก้าอี้ไตเทียมในห้องส่วนตัว มีแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญไตเทียมประจำ พร้อมนักโภชนาการและนักกายภาพปฏิบัติงานเต็มเวลา ระบบการบริการตั้งแต่คนไข้เดินเข้าตึก จะไม่มีการสัมผัส มีห้องตรวจโรคและห้องฉุกเฉินแยกเป็นสัดส่วน

ปัจจุบัน โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยยากไร้ 12 เตียง ที่เยาวราช และศูนย์ไตเทียมเทียนฟ้าประชาการุณย์อีก 56 เตียง นอกจากนี้ ทุกเช้าวันอาทิตย์ ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดที่สวนลุมพินี เพื่อเช็กสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่คิดมูลค่า ตลอดระยะเวลากว่าร้อยปี โรงพยาบาลฯ เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร ยังคงสืบสานเจตนารมณ์ของคณะผู้ก่อตั้ง ให้บริการทั้งการแพทย์แผนจีนและแผนปัจจุบัน ซึ่งแผนกแพทย์แผนจีนยังคงให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและแจกจ่ายยาจีนโดยไม่คิดมูลค่า ส่วนแผนกแพทย์แผนปัจจุบัน ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย โดยเก็บค่ารักษาในราคาย่อมเยา และให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมแก่ผู้ป่วยยากไร้

เวลา 17.45 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าการเรือน-สวนดุสิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการออกร้านงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

ข่าวอื่นในหมวด