ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้ากราบทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

เวลา 15.29 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออก ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นางอีวา แฮเกอร์ (Mrs. Eva Hager) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย เฝ้ากราบทูลลา ในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ โอกาสนี้ ได้พระราชทานของที่ระลึกแก่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย ด้วย

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง