ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร

วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด ไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง

จังหวัดเพชรบูรณ์ มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ จำนวน 2,074 คน รวมสุกร 252,993 ตัว มีการระบาดในพื้นที่ 9 อำเภอ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 288 คน ปัจจุบัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ ได้มีการเฝ้าระวังการระบาดอย่างเข้มงวด

นอกจากนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายอำเภอและผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยจังหวัดขอนแก่น มีสุกรที่ถูกสั่งทำลาย จำนวน 4,710 ตัว จาก 219 ฟาร์ม ใน 20 อำเภอ คิดเป็นมูลค่ากว่า 26 ล้านบาท

ส่วนที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมือง นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคสุกร ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ รวม 12 อำเภอ จาก 13 อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินการควบคุมโรคระบาด โดยทำลายสุกรที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อไม่ให้เกิดการระบาด จำนวน 5,996 ตัว

ข่าวอื่นในหมวด