เช้านี้ที่หมอชิต

เรื่องดีที่หมอชิต : ไปรษณีย์ไทย เปิดให้บริการแบบไม่มีวันหยุด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ

เช้านี้ที่หมอชิต - ในช่วงที่ผ่านมา ปฏิเสธไม่ได้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ได้เข้ามามีบทบาทและขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บวกกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบการซื้อขายสินค้า บริการ รวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เน้นการซื้อขายออนไลน์มากขึ้น ไปรษณีย์ไทยจึงยกระดับคุณภาพการให้บริการ สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย ให้สะดวกรวดเร็วทันใจยิ่งขึ้น และใช้บริการไปรษณีย์ไทยได้ทุกวัน แบบไม่มีวันหยุด ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ทั่วประเทศ