7 สีช่วยชาวบ้าน

ณัฐชนน Love เลย : กรมอนามัย แนะวิธีกำจัดขยะติดเชื้อจาก ATK

7 สีช่วยชาวบ้าน - ช่วงนี้คนใช้ ATK ทำให้จำนวนขยะติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก กรมอนามัย จึงแนะนำวิธีการทิ้งและกำจัดขยะติดเชื้อตั้งแต่ต้นทางอย่างถูกต้อง เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อ ติดตามใน ณัฐชนน Love เลย

ช่วงที่ผ่านมา การระบาดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ทำให้ประชาชนหันมาใช้ชุดตรวจ ATK ในการตรวจหาเชื้อเพื่อป้องกันตนเองมากขึ้น ส่งผลให้เกิดขยะจาก ATK และขยะจากอุปกรณ์ป้องกันโรคอื่น ๆ เช่น หน้ากากอนามัย นายกรัฐมนตรี จึงสั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการขยะเหล่านี้ เพื่อไม่ให้เกิดแหล่งแพร่ระบาดของโรค โดยเฉพาะการจัดเก็บและทำลายขยะติดเชื้อให้ถูกวิธีตามหลักวิชาการ เพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดในชุมชน

โดยขยะที่ไม่ได้ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย หรือสารคัดหลั่ง แนะนำให้ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น โดยถุงชั้นแรกที่สัมผัสขยะมูลฝอยติดเชื้อ ให้มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่น ใช้ฟ็อกกี้ฉีดสเปรย์สารฆ่าเชื้อ เช่น สารโซเดียมไฮโปคลอไรท์ หรือ สารฟอกขาวผสมน้ำ อัตราส่วน 1:10 หรือ แอลกอฮอล์ 70% มัดปากถุงชั้นนอกด้วยเชือกให้แน่น และฉีดสเปรย์สารฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงอีกครั้งหนึ่ง ก่อนเคลื่อนย้ายไปไว้ยังจุดพักขยะ และล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันที

ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุ ปัจจุบันมีปริมาณขยะติดเชื้อ มีทั้งที่เป็นขยะมูลฝอยติดเชื้อทั่วไป รวมไปถึงขยะติดเชื้อโควิด-19 ประมาณ 37,000-41,000 กิโลกรัม ในแต่ละวัน โดยเฉพาะในกรณีหน้ากากอนามัย รวมไปถึงชุดตรวจ ATK ที่กำลังเพิ่มขึ้นในขณะนี้ ดังนั้น การกำจัดขยะเหล่านี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะและแพร่กระจายของเชื้อ จึงอยากให้ประชาชนช่วยกันลดความเสี่ยงของขยะติดเชื้อเหล่านี้ตั้งแต่ต้นทาง