ห้องข่าวภาคเที่ยง

เตรียมส่งแรงงานไทย ไปซาอุดีอาระเบีย

ห้องข่าวภาคเที่ยง - กระทรวงแรงงาน เร่งส่งแรงงานไทย ฝีมือดี ไปทำงานประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยเน้นแรงงานภาคบริการ โรงแรม สุขภาพ และอุตสาหกรรมก่อสร้างในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ประเทศซาอุดีอาระเบีย มีความต้องการแรงงานไทยฝีมือดี ตั้งเป้า 8 ล้านคน เป็นแรงงานภาคบริการ โรงแรม สุขภาพ และอุตสาหกรรมก่อสร้างในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

โดย 2 เดือนหลังจากนี้ กระทรวงแรงงานจะเตรียมทำ MOU ส่งแรงงานไทยไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลค่าจ้างที่แรงงานควรได้รับ ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานไทยที่มีฝีมือได้ไปทำงานในซาอุดีอาระเบียอีกครั้ง

ทั้งนี้ ไทยมีแรงงานฝีมือที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของซาอุดีอาระเบีย อีกทั้ง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานของไทย ก็มีประสบการณ์พัฒนาฝีมือแรงงานไทย ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานประเทศซาอุดีอาระเบีย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ทำงานที่ซาอุดีอาระเบีย อยู่ประมาณ 1,340 คน เป็นแรงงานที่เดินทางไปทำงานที่นั่น ก่อนการยกเลิกการรับแรงงานเข้าไปทำงาน โดยส่วนใหญ่เป็นแรงงานประเภทช่างเทคนิค