เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : เจาะลึกมาตรฐานถนนโลคัลโรด แก้อย่างไรให้ตรงจุด

เจาะประเด็นข่าว 7HD - เห็นปัญหาของถนนโลคัลโรดกันแล้ว การซ่อมแซมในครั้งนี้ประชาชนจำนวนไม่น้อย ก็ยังหวั่นใจว่าซ่อมแล้วจะได้กี่วัน กี่เดือน กี่ปี แล้วจะกลับมามีปัญหาเหมือนที่ผ่านมาไหม ตีตรงจุดไปสอบถามความรู้จาก วสท. การซ่อมแซมถนนโลคัลโรด ทำอย่างไรไม่ให้ปัญหากลับมาเกิดซ้ำซาก

เราเริ่มต้นกันที่ต้นตอของปัญหาก่อน หลายคนสงสัยถนนที่สร้างได้มาตรฐานหรือไม่ ทำไมสร้างมาไม่กี่ปี ถึงกลายเป็นลูกคลื่นแบบนั้น เรื่องนี้จากการสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้ว่า ถนนที่ก่อสร้างนั้นปัญหาอยู่ที่เมื่อมีรถใช้สัญจรเป็นจำนวนมาก และมีรถไฟฟ้าสายสีแดงวิ่งเป็นระยะ แรงสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้าจะถูกส่งมาที่ตอหม้อ จากนั้นแรงจะกระจายไปยังชั้นผิวดิน ทำให้ชั้นดินที่อมน้ำอยู่เกิดการเคลื่อนตัว จึงเกิดเป็นถนนลูกคลื่นเกิดขึ้น

การก่อสร้างถนนจะมีกำหนดประเภทและค่ามาตรฐานไว้ตาม พ.ร.บ.ทางหลวง รวมถึงจะมีการทดสอบชั้นผิวดินก่อนการก่อสร้างด้วย แต่หากมองในข้อเท็จจริง เราไม่ควรสร้างถนนทับกับฐานราก และเสาเข็มของโครงสร้างพื้นฐาน เพราะจะเกิดการทรุดตัวอย่างที่เห็น

ส่วนการแก้ปัญหาปรับพื้นผิวถนน ที่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างกำลังดำเนินการอยู่นั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานนท์ บอกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องแล้ว อย่างทางด่วนโทลเวย์ ถนนวิภาวดีรังสิต หรือ บางนาตราด ในอดีตก็เคยเกิดปัญหาเช่นนี้ แต่ได้มีการปรับแก้ผิวถนนหลายครั้ง จนทำให้ปัญหาดังกล่าวลดลง หรือหมดไป และคาดว่าจะอยู่ได้โดยไม่มีปัญหาอีก 5-10 ปี หลังจากนั้นต้องไปดูคู่สัญญาว่ามีการตกลงไว้อย่างไร ใครคือผู้รับผิดชอบหากมีการทรุดตัวขึ้นมาอีก แต่หากมีปัญหาในลักษณะนี้ ต่างประเทศจะไม่ให้ประชาชนใช้เส้นทางเด็ดขาด เพราะถือว่าชีวิตของประชาชนสำคัญ และความปลอดภัยในการเดินทางต้องมาเป็นอันดับแรก

สิ่งที่ต้องติดตามหลังจากการซ่อมถนนโลคัลโรดไปอีก 5 ปี 10 ปี คือ เมื่อบริษัทคู่สัญญาปรับผิวถนนและคืนทางให้แล้ว หน่วยงานไหนจะเป็นผู้รับผิดชอบ หากถนนกลับมาทรุด หรือมีปัญหา จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร เพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด