7HDร้อนออนไลน์

เช็กกลุ่มอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนในเด็กเล็ก อาจเกิดได้หลังฉีด 2-7 วัน

วันนี้ (26 ม.ค.65) นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผอ. สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยว่าเด็กอายุ 5-11 ขวบ ในประเทศมีประมาณ 5 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยง เปราะบาง 9 แสนคน ขณะนี้ได้วางแนวทางการฉีดวัคซีน 4 ขั้นตอน
1 ตรวจคัดกรอง
(กรณีเด็กมีโรคประจำตัวกินยา อาหารตามปกติ มาถึง รพ.กุมารแพทย์ พิจารณาข้อควรระวัง ถ้ามีไข้ อ่อนเพลีย ให้เลื่อนฉีดวัคซีน หรือมีโรคประจำตัว ที่อาการรุนแรงขึ้น แนะนำให้ชะลอการฉีด จนกว่าอาการจะดีขึ้น)
2 ลงทะเบียน เซ็นใบยินยอมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
3 ฉีดวัคซีน
ทั้งนี้เด็กเล็กอนุบาลและประถม ต้องป้องกันอาการอุปทานหมู่ ร้องไห้ตามกันเมื่อต้องฉีดวัคซีน สถานที่ฉีดวัคซีนไม่ควรเป็นที่โล่งแจ้ง ควรฉีดในห้อง หรือมีฉากกั้น เพื่อลดความเครียดในเด็ก
4 หลังฉีดวัคซีน สังเกตอาการ 30 นาที

61f10cce5b5062.15775309.PNG

"เมื่อกลับบ้านแล้ว หลังเด็กได้รับวัคซีนภายใน 1 สัปดาห์ พ่อแม่ควรดูแล ไม่ควรให้บุตรหลานออกกำลังกาย ปีนป่าย ว่ายน้ำ หรือไม่เล่นซุกซน กรณีอาการอาการข้างเคียงเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจ เกิดขึ้นได้จริง แต่ทุกคนรักษาเป็นปกติ ในสหรัฐอเมริกา ฉีดวัคซีนในเด็กเล็กกว่า 7 ล้านโดส พบอาการกล้ามเนื้อหัวใจ 8 คน"

อย่างไรก็ตาม เพื่อความไม่ประมาท อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน มักจะเกิดหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ในวันที่ 2 หรือภายใน 2-7 วัน โดยมีอาการที่ต้องสังเกต หากพบต้องรีบพามาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อประเมินอาการ หากอาการเข้าเกณฑ์จะส่งให้  รพ.ทั่วไป หรือ รพ.ศูนย์ฯ ตรวจวินิจฉัย กรณีเกินขีดความสามารถในพื้นที่จะต่อมายังสถาบันสุขภาพเด็กฯ

อาการเกี่ยวกับกลุ่มโรคหัวใจ ดังนี้
- เจ็บหน้าอก
- หายใจเร็ว
- เหนื่อยง่าย
- ใจสั่น

อาการข้างเคียงกลุ่มอื่นๆ ได้แก่
- ไข้สูงเกิน 39 องศา
- ปวดศรีษะรุนแรง
- อาเจียนกินข้าวไม่ได้
- เด็กซึมหรือไม่รู้สึกตัว

61f10cd9199975.62238512.PNG

นพ.อดิศัย ขณะนี้สถาบันฯ เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีนแล้ว โดยมีคนไข้เด็ก 4,000 คน จัดบริการฉีดวัคซีน วันละ 500 คน ก่อนฉีด จะมีพยาบาลโทรศัพท์ติดต่อไปให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครอง ทั้งนี้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามความสมัครใจ ไม่มีมาตรการบังคับ หลังฉีดผู้ปกครองต้องประเมินผลข้างเคียงของเด็กด้วย